Love og regler

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse.

Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Du kan finde Offererstatningsloven her

Nævnet kan tillige tilkende erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Du kan finde Erstatningsansvarsloven her

Nævnets forretningsorden kan findes her.

Visse erstatnings- og godtgørelsesbeløb reguleres hvert år. Du kan finde taksterne for 2024 og tidligere år her (PDF).

Du kan finde regler for, hvordan der ansøges om offererstatning her.