Om fri proces

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

Om kontoret

Kontoret behandler ansøgninger om fri proces. Kontoret behandler ansøgninger om godtgørelse fra statskassen af den del af en retssags omkostninger, der ikke har kunnet afholdes inden for retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum. 

Kontoret behandler desuden ansøgninger om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager i henhold til menneskerettighedskonventioner, fx Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, ligesom kontoret formidler ansøgninger om fri proces til retssager i udlandet til de rette udenlandske myndigheder.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har lavet en liste over de spørgsmål, som vi ofte får stillet i forbindelse med ansøgninger om fri proces. Du kan finde listen over ofte stillede spørgsmål her. 

Ofte stillede spørgsmål