Regelsæt - de relevante love, bekendtgørelser og cirkulære