Ansøg om tilladelse til at fungere som rettergangsfuldmægtig

Rettergangsfuldmægtige efter retsplejelovens § 260, stk. 6

Efter retsplejelovens § 260, stk. 6, kan justitsministeren tillade, at ansatte i foreninger, interesseorganisationer og lignende, der virker som partsrepræsentanter i det arbejdsretlige system, kan møde for en part i byretten i retssager vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som foreningerne, interesseorganisationerne og lignende som mandatar udfører for deres medlemmer inden for foreningens interesseområde.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse i henhold til retsplejelovens § 260, stk. 6, bedes du indsende:

  • kopi af dine beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen,
  • dokumentation for din ansættelse i en forening, interesseorganisation eller lignende.

Hvis du er beskikket som advokat, vil Civilstyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Advokatrådet.

Rettergangsfuldmægtige efter retsplejelovens § 260, stk. 7

Efter retsplejelovens § 260, stk. 7, kan justitsministeren tillade, at forbrugerombudsmanden og ansatte i Forbrugerombudsmandens sekretariat kan møde for en part i byretten, landsretten og i Sø- og Handelsretten i retssager inden for Forbrugerombudsmandens virksomhed, hvor Forbrugerombudsmanden optræder som mandatar.

Hvis du ønsker at søge om tilladelse i henhold til retsplejelovens § 260, stk. 7, bedes du indsende:

  • kopi af dine beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen,
  • dokumentation for din ansættelse ved Forbrugerombudsmanden,
  • dokumentation for din møderet for landsretten og for Sø- og Handelsretten efter bestemmelsen i § 133, hvis du søger om tilladelse til at møde i landsretten eller Sø- og Handelsretten.

Hvis du er beskikket som advokat, vil Civilstyrelsen i forbindelse med behandlingen af ansøgningen indhente en udtalelse fra Advokatrådet.