Betaling af erstatning – regres

Civilstyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt de penge statskassen har udbetalt i erstatning til en skadelidt i forbindelse med en personskade, skal betales af skadevolder. Skaden skal være en følge af skadevolderens overtrædelse af straffeloven eller overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Ofte stillede spørgsmål

Dine muligheder

Aktuelt

Om Betaling af erstatning – regres

Erstatningsnævnet behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade på grund af en overtrædelse af straffeloven.

Når Erstatningsnævnet beslutter, at en person skal have erstatning, fordi personen har været udsat for vold eller anden overtrædelse af straffeloven, så bliver beløbet udbetalt af Civilstyrelsen. Staten (Civilstyrelsen) indtræder herefter i den skadelidtes krav mod skadevolderen. Det fremgår af offererstatningslovens § 17

Om Betaling af erstatning - regres

Kontakt

Kontrol & Regres
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: regres@civilstyrelsen.dk 
T: 33 92 33 34