Advokatsager

Fra 1. januar 2016 overgik kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015.

Fra 15. juli 2020 overtog Civilstyrelsen endvidere kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om antagelse af beneficerede advokater, autoriserede bobestyrere og bobehandlere. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9417 af 30. juni 2020.

Ofte stillede spørgsmål Foreign lawyers in Denmark

Dine muligheder

Aktuelt

Om Advokatsager

Fra 1. januar 2016 overgik kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015 Fra 1. januar 2016 overgik kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015.

Om Advokatsager

Kontakt

Advokatsager
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk 
T: 33 92 33 34