Retslægerådet

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager.

Forelæg en sag for Retslægerådet

Om Retslægerådet

Dine muligheder

Aktuelt

Om Retslægerådet

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold. Retslægerådet afgiver lægefaglige udtalelser i flere forskellige typer sager. 

Om Retslægerådet

Kontakt

Retslægerådet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
E: retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk 
T: 33 92 33 34

Digital post kan sendes til Retslægerådet under Civilstyrelsens CVR nr. med angivelse af Retslægerådet i emnefeltet.