Værgemål og fremtidsfuldmagter

Civilstyrelsen er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter.

Værgemålssagerne kan f.eks. vedrøre afgørelser om valg af værge, anvendelse af personen under værgemåls formue og vederlag til værgen.

Fremtidsfuldmagtssagerne kan f.eks. vedrøre om en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft og omfanget af fuldmagten.

Dine muligheder

Aktuelt

Om Værgemål & Fremtidsfuldmagter

Værgemåls- og fremtidsfuldmagtssagerne behandles af kontoret Fonde & Ejendomme. Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, og er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter. Kontoret behandler også visse arvesager.

Læs mere om Fonde & Ejendomme her.

Kontakt

Værgemål & Fremtidsfuldmagter
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk 
T: 33 92 33 34