Fonde

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen fører som fondsmyndighed tilsynet med, at fondsloven overholdes.

Ofte stillede spørgsmål Regnskabsaflæggelse

Dine muligheder

Aktuelt

Om Fonde

Fondssagerne behandles af kontoret Fonde & Ejendomme. Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, og er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter. Kontoret behandler også visse arvesager.

Om Fonde

Kontakt

Fonde
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk 
T: 33 92 33 34