Kontrol & Tilsyn

Civilstyrelsens enhed for kontrol og tilsyn fører kontrol og tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde, indsamlinger og med de midler, Offerfonden uddeler. Kontrollen bliver udført med et særligt fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Enhedens kontrol bliver foretaget systematisk og udvælgelsen af kontrolemner sker ud fra en risikobaseret tilgang.

Hvis du oplever mistænkelige forhold i forhold til en indsamling, en ikke-erhvervsdrivende fond eller i forbindelse med projekter der er støttet af Offerfonden, er du meget velkommen til at kontakte enheden for kontrol og tilsyn.

Aktuelt

Om Kontrol & Tilsyn

Civilstyrelsens enhed for kontrol og tilsyn fører kontrol og tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde, indsamlinger og med de midler, Offerfonden uddeler. Kontrollen bliver udført med et særligt fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Enhedens kontrol bliver foretaget systematisk og udvælgelsen af kontrolemner sker ud fra en risikobaseret tilgang.

Kontakt

Kontrol & Tilsyn
Toldboden 2, 2.
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: kontrol@civilstyrelsen.dk 
T: 33 92 33 34