Erhvervelse af fast ejendom

Hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du som udgangspunkt have Civilstyrelsens tilladelse til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Ansøg om tilladelse til at erhverve en helårsbolig

Ansøg om tilladelse til at erhverve en sekundærbolig (PDF)

Ofte stillede spørgsmål

Dine muligheder

Aktuelt

Om Erhvervelse af fast ejendom

Erhvervelsessagerne behandles af kontoret Fonde & Ejendomme. Kontoret behandler sager om og fører tilsyn med ikke-erhvervsdrivende fonde. Kontoret behandler også ansøgninger om udlændinges erhvervelse af fast ejendom, og er klageinstans for Familieretshusets afgørelser om værgemål og fremtidsfuldmagter. Kontoret behandler også visse arvesager.

Læs mere om Fonde & Ejendomme

Kontakt

Erhvervelse af fast ejendom
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag-fredag kl. 09.00 - 12.00

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
T: 33 92 33 34