Civilstyrelsen er en del af Justitsministeriet

Vi arbejder for at være garant for retsstatens grundlæggende principper

Vores opgaver

Vi laver juridisk sagsbehandling med borgerne i centrum

I Civilstyrelsen behandler vi konkrete og generelle sager og sekretariatsbetjener nævn og råd på de civilretlige områder under Justitsministeriet, og vi sikrer adgang til Danmarks love og regler.

Vi består af fem faglige kontorer og en tværgående stabsfunktion. Du kan få et overblik over vores sagsområder her.

Vi er omkring 170 ansatte, heriblandt, jurister, kontorfunktionærer, projektledere, kommunikationsuddannede, controllere.

Vores kerneopgaver er navnlig juridisk sagsbehandling af f.eks. sager om fonde, fri proces, advokatbeskikkelser og udlændinges erhvervelse af fast ejendom.

Det er også en kerneopgave for os at yde sekretariatsbetjening til Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet. Styrelsen er endvidere ansvarlig for at udgive den elektroniske Lovtidende og Statstidende samt for driften af Retsinformation.dk. 

Mød organisationen her

I Civilstyrelsen er vi til for borgerne, der skal møde en tydelig, åben og tilgængelig styrelse, samtidig med at vi har ambitioner om at positionere os som en moderne offentlig styrelse, der både lader sig inspirere og samtidig kan inspirere andre.
Lene Volke RoesenDirektør

Strategi

Mission

Civilstyrelsen behandler konkrete og generelle sager og sekretariatsbetjener nævn og råd på de civilretlige områder under Justitsministeriet.

Civilstyrelsen sikrer adgang til Danmarks love og regler.

Vision

Civilstyrelsen skal være en tidssvarende styrelse, som

  • er til gavn for borgerne
  • er attraktiv for medarbejderne og
  • bidrager til helhedstænkning og effektivitet på tværs af Justitsministeriets koncern.

Borgeren i centrum

I vores virksomhedsstrategi arbejder vi med tre pejlemærker, som er med til at sikre, at vi altid har ”borgeren i centrum”. Civilstyrelsens tre pejlemærker er udsyn, fremsyn og kompetente medarbejdere.

Læs mere om vores virksomhedsstrategi her

Læs om vores pejlemærker og indsatsområder

Civilstyrelsens virksomhedsstrategi

I Civilstyrelsen har vi altid borgeren i centrum, når vi træffer effektive afgørelser af høj kvalitet. Vi er til for borgerne, der møder en tydelig, åben og tilgængelig styrelse. Med dette udgangspunkt har vi sat tre pejlemærker, der skal sikre retningen for Civilstyrelsen i de kommende år.

Klik her for at læse vores virksomhedsstrategi

Her finder du vores årsrapporter og mål- og resultatplaner

Årsrapporter og mål- og resultatplaner

Vores årsrapport præsenterer det samlede resultat for Civilstyrelsens virksomhed, årets økonomiske hovedtal og forventningerne til det kommende år.

Hvert år indgår Civilstyrelsen en et-årig mål- og resultatplan med Justitsministeriets departementet. Mål- og resultatplanen angiver årets vigtigste drifts- og udviklingsprioriteter. 

Årsrapporter og mål- og resultatplaner

Vores organisation

Billede af direktør Lene Volke Roesen
Direktør

Lene Volke Roesen

Ledelsesstøtte

Udvikling

Presse

Staben

Billede af stabschef Erich Erichsen
Stabschef

Erich Erichsen

HR

Økonomi

Kommunikation

It og digitalisering

Databeskyttelse og informationssikkerhed

Offererstatning

Sekretariatschef

Eva Aaen

Sekretariat for Erstatningsnævnet

Proces & Retsinformation

Kontorchef

Birthe V. Jespersen

Fri proces

Advokatbeskikkelser

Retsinformation

Lovtidende

Tilskud & Retslægeråd

Fungerende sekretariatschef

Jeanett Palmann Jensen

Tilskud til retshjælpskontorer

Sekretariat for Retslægerådet

Sekretariat for Indsamlingsnævnet

Sekretariat for Rådet for Offerfonden

Kontrol & Regres

Billede af fungerende kontorchef Adrian Rysbjerg Højfeldt
Fungerende kontorchef

Adrian Rysbjerg Højfeldt

Erstatningskrav mod skadevoldere

Kontrol og tilsyn med fonde, indsamlinger mv.

Fonde & Ejendomme

Billede af Rikke Sidelmann Jørgensen
Kontorchef

Rikke Sidelmann Jørgensen

Fondsmyndighed

Erhvervelse af fast ejendom

Personretssager

Statstidende

Arv og testamente

Telefoni og post

Ledige stillinger

Start din karriere hos os

Ledige stillinger

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger. 

Kontakt os

Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

T: 33 92 33 34

E: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk
D: Digital post til Civilstyrelsen

Presse

I Civilstyrelsen vil vi gerne betjene pressen bedst muligt og har derfor oprettet en særlig postkasse, som pressen bedes benytte.

Angiv gerne emne for henvendelsen, så den rigtige person kan vende tilbage til dig.

E: presse@civilstyrelsen.dk