Civilstyrelsens whistleblowerordning

Du kan som ansat i Civilstyrelsen, som samarbejdspartner og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Civilstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan som ansat i Civilstyrelsen, som samarbejdspartner og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Civilstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i styrelsen, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bl.a. bruge den digitale løsning via linket til portalen nedenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Hvis du vil være sikker på, at din identitet ikke kan spores ved de tekniske spor, der efterlades på internettet, anbefales du at bruge tekniske foranstaltninger, der sikrer anonymitet på nettet ved at forhindre sporing via IP-adressen.

Din henvendelse behandles af staben i Civilstyrelsen. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via platformen. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind, og svare på evt. spørgsmål fra os.

Du kan finde Civilstyrelsens whistleblowerportal her

 

Statistisk vedrørende whistleblowerordning for

Civilstyrelsen 2023 

 Læs mere her:

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Moderniserings-styrelsens vejledning om god adfærd i det offentlige

Fælles retningslinjer for whistleblower-ordninger på statens område