Fonde

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde og fører som fondsmyndighed tilsynet med, at fondsloven overholdes.

Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. Civilstyrelsen skal derfor tillade eller godkende visse af bestyrelsens dispositioner.

Tilsynet føres endvidere ved, at styrelsen stikprøvevis indkalder fondes regnskaber til gennemgang. Styrelsen kan også foretage en undersøgelse af fondens forhold på grundlag af en henvendelse fra for eksempel fondens revisor, en godkendt forvaltningsafdeling, et bestyrelsesmedlem eller som følge af medieomtale.

Erhvervsstyrelsen er fondsmyndighed for alle erhvervsdrivende fonde.

Enkelte af de ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdrivende fonde er klostre, stiftelser og hospitaler. Oplysninger om klostrene, stiftelserne og hospitalerne kan findes via hjemmesiden www.klostre.dk.

Kontakt

Fondskontoret kan kontaktes på:

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Telefon: 33 92 33 34