Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

Efter retsplejelovens §§ 323 og 324 yder justitsministeren tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Civilstyrelsen behandler ansøgninger om tilskud fra retshjælpsinstitutionerne, herunder tager stilling til, hvorvidt en institution kan godkendes som tilskudsberettiget.

De nærmere regler om tilskud findes i bekendtgørelse nr. 637 af 11. juni 2014 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter samt i bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014 om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324. Civilstyrelsen har endvidere udstedt vejledning nr. 9413 af 23. juni 2014 om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud.

Ansøgninger om tilskud skal være Civilstyrelsen i hænde senest den 1. marts i ansøgningsåret.