Godkendte forvaltningsafdelinger

Her kan du finde en oversigt over forvaltningsafdelinger, der er godkendt til at bestyre midler, der tilhører personer, der er under værgemål, og båndlagt arv for myndige arvinger.

Danske Bank Forvaltningsafdeling

Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon: 45 12 76 00
www.danskebank.dk/forvaltning
3946@danskebank.dk

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Toldbodgade 33, 3.
1253 København K
Telefon: 33 69 17 77
Telefax: 33 14 97 96
www.forvaltningsinstituttet.dk
forv@forv.dk

Jyske Forvaltning

Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon: 89 89 89 89
Telefax: 89 89 24 35
www.jyskebank.dk/forvaltningsafdelingen
forvalt-afd@jyskebank.dk

Nordea Forvaltning

Grønjordsvej 10
Postboks 850
0900 København C
Telefon: 55 47 43 98
www.nordea.dk
forvaltning@nordea.com
Personlig henvendelse:
Grønjordsvej 10
2300 København S

Nykredit Banks Forvaltningsafdeling

Sundkrogsgade 25
2150 Nordhavn
Telefon: 44 55 99 78
forvaltning@nykredit.dk

Spar Nord Bank A/S

Forvaltningsafdelingen
Skelagervej 15
Postboks 162
9100 Aalborg
Telefon: 96 34 40 00
Telefax: 96 34 45 73
www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk

Sydbank

Forvaltningsafdelingen
Peberlyk 4
Postboks 1038
6200 Aabenraa
Telefon: 74 37 37 37
Telefax: 74 36 35 76
forvaltning@sydbank.dk
og
Kongens Nytorv 30
1050 København K
Telefon: 74 37 78 00
Telefax: 74 37 78 98
www.sydbank.dk/privat/opsparing/forvaltning

Oversigt over godkendte forvaltningsafdelinger