Krænkelsesgodtgørelse (for eksempel ved farlig vold, hjemmerøveri og drabsforsøg)

Du kan have mulighed for at søge om krænkelsesgodtgørelse, hvis du har været udsat for en straffelovsovertrædelse, som har indebåret et særligt groft angreb mod en andens person eller frihed, og du ikke kan få godtgørelse for tort efter de øvrige regler.

Det er normalt en forudsætning, at skadevolderens straffelovsovertrædelse berettiger til en straf på ca. 1 års fængsel, og at man som skadelidt har pådraget sig alvorlige skade som følge af straffelovsovertrædelsen.

Godtgørelsens størrelse fastsættes på baggrund af sagens omstændigheder.

Omstændighederne kan for eksempel være meget grov vold, som har stået på i længere tid, eller hvis skadevolderen har brugt våben i forbindelse med straffelovsovertrædelsen. Andre eksempler kan være grove tilfælde af hjemmerøveri og drabsforsøg.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 26.