Mulighed for dispensation for brug af den digitale selvbetjeningsløsning

Er der særlige forhold, f.eks. et fysisk eller psykisk handicap eller manglende it-kompetencer, der betyder, at du som ansøger ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan Erstatningsnævnet give dispensation fra brug af løsningen. 

Erstatningsnævnet kan også helt undtagelsesvis undlade at afvise en ansøgning om erstatning, hvis det efter sagens karakter, beskaffenhed eller omfang af materiale i ansøgningen er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på en anden måde end digitalt.

Hvis du er fritaget for digital post, eller du ønsker at søge dispensation fra kravet om anvendelse af digital selvbetjening skal du udfylde et ansøgningsskema om offererstatning, som du skal aflevere til den politikreds, hvor lovovertrædelsen er anmeldt. Ansøgningsskemaet kan findes på Erstatningsnævnets hjemmeside, eller du kan få det hos politiet. Det er vigtigt, at du beskriver i ansøgningsskemaets punkt 8, hvorfor du ikke kan bruge digital selvbetjening.

Politiet sørger herefter for at sende sagen til Erstatningsnævnet, som tager stilling til ansøgningen om dispensation.