Hvad betyder overgangen til den digitale selvbetjeningsløsning for din sag

Ansøgninger, der indsendes den 1. maj 2021 eller senere

Efter den 1. maj 2021 skal alle nye ansøgninger om offererstatning (nye sager) indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis der opstår nye krav om erstatning eller godtgørelse, eller der fremkommer yderligere oplysninger eller dokumentation til din ansøgning, efter at du har indsendt din ansøgning, skal du sende det nye til Erstatningsnævnet ved at benytte det personlige link, som du har modtaget i Erstatningsnævnets kvittering for modtagelse af ansøgningen.

Ansøgninger, der er indsendt før den 1. maj 2021, og som er under behandling

Har du indsendt en ansøgning til politiet eller Erstatningsnævnet før den 1. maj 2021, og er sagen fortsat under behandling ved nævnet, skal du ikke anvende selvbetjeningsløsningen, hvis du har supplerende krav om erstatning/godtgørelse, eller hvis du vil indsende dokumentation for dine erstatningskrav. Du skal som hidtil skrive til nævnet via digital post til Erstatningsnævnets e-mailadresse: erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Ansøgninger, der er afsluttet før den 1. maj 2021

Hvis din sag er afsluttet før den 1. maj 2021, og du ønsker den genoptaget, skal du anvende selvbetjeningsløsningen, som beskrevet ovenfor under ansøgninger, der indsendes den 1. maj 2021 eller senere.