Helbredelsesudgifter (udgifter til for eksempel medicin, psykolog eller fysioterapi på grund af straffelovsovertrædelsen)

Du kan søge erstatning for udgifter til rimelige og nødvendige foranstaltninger, der har til formål at søge dig helbredt eller som står i forbindelse med din helbredelse.

Det er normalt en betingelse, at din læge har henvist dig til den behandling eller de foranstaltninger, som du søger erstatning for.

Du kan for eksempel søge erstatning for dine udgifter til:

  • Medicin
  • Psykologbehandling
  • Fysioterapi
  • Tandbehandling
  • Lægerklæring
  • Andre behandlinger

Reglen findes i erstatningsansvarslovens §§ 1 og 1a.