Udgifter til ødelagte personlige ejendele (for eksempel tøj, briller eller telefon som du havde på dig, da straffelovsovertrædelsen skete)

Erstatning ydes for mistet/ødelagt tøj og andre sædvanlige personlige ejendele samt mindre kontantbeløb, som du havde på dig, da personskaden/straffelovsovertrædelsen skete.

Personlige ejendele kan for eksempel være mobiltelefon, pung/taske og smykker.

Reglen findes i offererstatningslovens § 1.

Om tingsskade:

Ved tingsskade forstås for eksempel skade på din bil og bolig, herunder inventaret i boligen.

Erstatningsnævnet kan kun give erstatning for tingsskade, hvis skadevolderen er omfattet af denne personkreds:

  • er tvangsindbragt på institution under kriminalforsorgen,
  • er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, 
  • efter straffelovens § 49, stk. 2 er overført til institution uden for kriminalforsorgen,
  • er optaget i døgninstitution for børn og unge efter lov om social service
  • på grund af mental retardering er optaget i længevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 92 i lov om social service,
  • er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de hospitaler mv., der er nævnt i § 1 i lov om sindssyge personers hospitalsophold.

Reglen findes i offererstatningslovens § 3.