Du har hjertet på rette sted

Men har du tilladelsen på plads? Se filmen her

 

 

I foråret 2024 har Indsamlingsnævnet lanceret en oplysningskampagne, der har til formål at oplyse om, at det kræver en tilladelse at starte en indsamling - også på de sociale medier. På denne side kan du finde kampagnevideoerne, blive klogere på hvordan du ansøger og hvornår det ikke kræver en tilladelse at starte en indsamling.

Du kan også besøge Indsamlingsnævnet hjemmeside her.

 

Hvornår kræver min indsamling ikke en tilladelse?

Der er undtagelser, som ikke kræver en tilladelse:

  • Private indsamlinger, hvor opfordringen rettes til dine bekendte eller til fysiske eller juridiske personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. – Facebook er som udgangspunkt ikke privat

Eksempelvis:
En indsamling blandt kollegaer til en anden kollega.
En indsamling blandt medlemmerne af en klub eller forening til fordel for foreningen eller klubben.

  • Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi
  • Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende trossamfund eller mødearrangør
  • Indsamlinger til støtte for politiske partier. Du kan læse mere om indsamlinger til støtte for politiske partier i artiklerne Indsamling til at føre valgkamp til kommunalvalget 2021 og Præcisering af praksis omkring opstillede kandidaters indsamlinger til egen valgkampagne  
  • Almennyttige lotterier

OBS: Indsamlinger på internettet f.eks. hjemmesider og på sociale medier er som udgangspunkt ikke private og kræver derfor tilladelse fra Indsamlingsnævnet. 

Start din lovlige indsamling nu

Bliv klogere på din ansøgning

Hvilken § er min indsamling?

Som privatperson vil du typisk ansøge om tilladelse gennem en § 3 ansøgning. For at søge om tilladelse efter § 3 skal man være en fysisk person, som er myndig, eller en juridisk person med et cvr-nummer (det vil sige offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og foreninger m.v.). En tilladelse efter § 3 kan gives for op til 1 år ad gangen med et specifikt formål.

Bemærk, at en enkeltmandsvirksomhed ikke kan få en tilladelse som en juridisk person, men skal søge som fysisk person.

 

Hvad koster det at starte min indsamling?

Hvis du vil starte en indsamling efter § 3 koster en tilladelse 1200 kr. Start din digitale ansøgning her

Hvis der er tale om en § 4 tilladelse, koster det 11.300 kr. Læs om § 4 tilladelser her

 

Hvordan ansøger jeg om tilladelse?

Inde på Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du læse alt det, du har brug for at vide for at starte din indsamling. Tryk på linket herog du kan komme hurtigt i gang. 

OBS: Du skal søge om tilladelse til din indsamling senest 14 dage før, den starter. Vi har en sagsbehandlingstid på ca. 14 dage. 

Hvordan aflægger jeg regnskab efter min indsamling?

Efter din indsamling skal du aflevere regnskab. Hvis det indsamlede beløb er under 50.000 kr., skal regnskabet aflægges på Indsamlingsnævnets regnskabsblanket. 

Hvis det er over 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Læs mere om regnskabsaflæggelse her, hvor du også kan finde regnskabsblanketten. 

Oplysningskampagne til den brede befolkning

kampagnens formål

Hvorfor har vi startet en kampagne?

Formålet med kampagnen er at skabe oplysning om, at det kræver en tilladelse at starte en indsamling i Danmark. Vi har derfor lavet kampagnen for at skabe klarhed om, hvornår det kræver en tilladelse og for at sætte fokus på, at det også kræver en tilladelse at starte en indsamling på de sociale medier. 

Hvem er målgruppen?

Hvem henvender vi os særligt til?

Kampagnen er relevant for alle. Men det er især målrettet enkeltpersoner, der starter indsamlinger på sociale medier. Det er blevet nemt og hurtigt at starte indsamlinger på de sociale medier, men det kræver stadig en tilladelse. Vær med til at skabe de rigtige rammer for indsamlinger i Danmark. Læs mere om hvordan du ansøger her

Indsamling på sociale medier

Hvornår kræver min indsamling på sociale medier en tilladelse?

Alle indsamlinger på sociale medier kræver normalt en tilladelse. 

Se kampagnevideoerne

Har du spørgsmål til Indsamlingsnævnet?

Se vores liste over ofte stillede spørgsmål, hvor du typisk vil kunne finde et svar. Listen finder du her. 

Ellers er du velkommen til at ringe i vores telefontid: 

Telefon: 33 92 33 34 

Mandag-fredag: kl. 09.00-12.00 

 

God indsamlingsskik

Download vores pdf for at blive klogere på god indsamlingsskik. 

Du kan downloade den her.

Godkendte indsamlinger

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort på vores hjemmeside. 

Se godkendte indsamlinger her