Retningslinjer for god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet har fastsat nogle retningslinjer for god indsamlingsskik, som skal overholdes af alle, der foretager indsamlinger. Reglerne gælder også for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Du kan læse retningslinjerne for god indsamlingsskik her (PDF).

Særligt ved brug af indsamlingsbøtter

Hvis du ønsker at bruge indsamlingsbøtter i forbindelse med din indsamling, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal følge nævnets retningslinjer for indretning og tømning. Du kan læse retningslinjer for indsamlingsbøtter her (PDF).
 • Du skal informere nævnet om indsamlingsbøtternes placering, også hvis placeringen ændres.
 • Placeres de ved en virksomhed, skal nævnet oplyses virksomhedens CVR-nr.
 • Hvis du ønsker at opstille indsamlingsbøtter fast i det offentlige rum, kræver det en tilladelse fra kommunen. Du skal som indsamler selv kontakte kommunen og søge om tilladelse.

Særligt for hus-og / eller gadeindsamling

Der gælder nogle særlige retningslinjer for hus- og/eller gadeindsamlinger. Her skal du være opmærksom på følgende:
 • Indsamlingen skal finde sted i tidsrummet fra kl. 10 til kl. 18 
 • Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, hvis de følges to og to, eller hvis de er i følgeskab med en voksen
 • Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand.

Særligt ved brug af telefonindsamling

Her kan du se, hvornår du som indsamler må kontakte bidragsydere telefonisk om at yde bidrag.

Her må du ringe - situationer, der er undtaget fra loven
(= private indsamlinger, der ikke kræver tilladelse fra nævnet)

 • Telefonisk indsamling blandt kontingentbetalende medlemmer.
 • Telefonisk indsamling blandt gavegivere, der har givet gaver indenfor 1 år; max 2 år.

Her må du IKKE ringe - situationer, der er omfattet af loven
(= Forbudt, medmindre nævnet har meddelt tilladelse til at foretage husindsamling efter lovens § 5, stk. 2, og i givet fald må der kun ringes til bidragyder den ene dag.)

 • Telefonisk indsamling blandt personer, der aldrig har været i kontakt med organisationen.
 • Telefonisk indsamling blandt personer, der ikke har givet en gave indenfor 2 år.

Her må du ringe, hvis du har tilladelse efter §3 eller §4
(=Tilladt, såfremt du har en tilladelse til at foretage indsamling efter §3 eller §4, jf. §5, Stk. 2.)

 • Telefonisk indsamling blandt juridiske personer.