Medlemshvervning

Her kan du læse mere om indsamlingsorganisationers hvervning af medlemmer, og hvad der ikke er tilladt i forbindelse med medlemshvervning.

Generelt

Indsamlingsloven er ikke til hindring for, at hjælpeorganisationer må hverve medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse. Der skal dog være tale om et reelt medlemskab, hvor medlemmet modtager en modydelse fra organisationen, f.eks. i form af adgang til organisationens generalforsamling eller andre medlemsydelser.  Medlemskabet skal også være kendetegnet ved, at medlemsbidraget udgør et fast beløb, som dog kan være lavere for visse grupper af personer, f.eks. studerende og pensionister. 
 

Traditionelt medlem

Et traditionel medlemskab giver stemmeret til en generalforsamling, et landsmøde eller lignende. Der skal opkræves et periodisk medlemskontingent, og der tilbydes en række ydelser og deltagelsesmuligheder fra organisationens side.
 

Medlemshvervning samtidig med indsamling

Det er forbudt at foretage hus-og/eller gadeindsamling uden særlig tilladelse. Det er derfor også forbudt for hjælpeorganisationerne at samle ind i forbindelse med medlemshvervningen, eksempelvis på gaden. Hvis hjælpeorganisationen har fået en særlig tilladelse til at foretage hus- og/eller gadeindsamling, må den dog godt samle ind på denne specifikke dag og samtidig hverve medlemmer.