Ansøgning og krav

Her kan du søge om tilladelse til at foretage hus-og/eller gadeindsamling. Du finder også oplysninger om frister for indsendelse af ansøgningen.

Typer af hus- og/eller gadeindsamlinger

Der kan gives tilladelse for op til 3 år ad gangen til én årlig husindsamlinger til en af følgende typer:

  • Én årlig landsdækkende husindsamling,
  • en årlig husindsamling i et nærmere afgrænset geografisk område (regional),
  • eller til foretagelse af en enkeltstående husindsamling ved indtrædelse af en særlig begivenhed. 

Der kan gives tilladelse til én årlig gadeindsamling til en af følgende typer:

  • Én årlig landsdækkende gadeindsamling,
  • en årlig gadeindsamling i et nærmere afgrænset geografisk område (regional).

Det er ikke muligt at ændre geografien for indsamlingen, efter tilladelsen er givet.

Ansøgning

Du ansøger om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamling ved udfylde og indsende Indsamlingsnævnets ansøgningsformular. Du kan finde ansøgningsblanketten til hus- og/eller gadeindsamling her (PDF), og du kan finde en vejledning til udfyldelse af ansøgning om hus- og/eller gadeindsamling her (PDF).

Der er et gebyr i forbindelse med ansøgningen. Gebyret skal indbetales samtidig med ansøgningen. Gebyret tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

Frist for ansøgning

Indsamlingsnævnet modtager ansøgninger fra den 1. juni til den 1. september to år forud for det år, hvor indsamlingen ønskes afholdt. Ansøgningen skal altså være indsendt senest den 1. september.

F.eks. indsamlinger, der ønskes afholdt i 2026
Ansøgninger for 2026 modtages fra den 1. juni 2024 til den 1. september 2024, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september 2024.

Fordeling af indsamlingsdagene

Når nævnet har givet tilladelse i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde, skal organisationerne fordele indsamlingsdagene mellem sig på et møde. ISOBRO indkalder til mødet. Hvis organisationerne ikke kan blive enige om fordelingen, afgør Indsamlingsnævnet fordelingen af indsamlingsdagene. 

Taksterne for gebyr i 2024

Op til 3 årig landsdækkende husindsamling
kr. 18.500 pr. år
Op til 3 årig regional husindsamling 
kr. 9.300 pr. år
Enkeltstående husindsamling
kr. 18.600
Landsdækkende gadeindsamling
kr. 7.400
Regional gadeindsamling
kr. 3.700
 
Indbetalingen af gebyret skal ske senes samtidig med indsendelsen af ansøgningen til Indsamlingsnævnet.
 
Vejledning til betaling af gebyret fremgår af ansøgningsblanketten.