Personer med uddannelsesmæssige kvalifikationer fra Storbritannien

Civilstyrelsen kan fastsætte en prøvetid for personer, der har bestået en juridisk kandidateksamen i en EU-medlemsstat eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, der i niveau svarer til den danske juridiske bachelor- og kandidateksamen, som betingelse for ansøgerens autorisation som advokatfuldmægtig.

Det samme gælder for personer, der i en EU-medlemsstat eller i et land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, har bestået en juridisk bacheloreksamen og i Danmark har bestået en juridisk kandidateksamen.

Ovenstående følger af retsplejelovens § 135 a, stk. 1.

Det er Civilstyrelsens opfattelse, at bestemmelsen forsat kan finde anvendelse for personer, som inden Storbritanniens udtræden af EU den 31. januar 2020, har afsluttet et juridisk uddannelsesforløb i Storbritannien.

Personer, der eksempelvis har bestået en juridisk kandidateksamen i Storbritannien inden den 31. januar 2020, vil derfor have adgang til at få fastsat en prøvetid efter retsplejelovens § 135 a, stk. 1, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Personer, der har påbegyndt men ikke afsluttet et juridisk uddannelsesforløb i Storbritannien inden den 31. januar 2020, vil derimod ikke have adgang til at få fastsat en prøvetid efter retsplejelovens § 135 a, stk. 1, som følge af Storbritanniens udtræden af EU.