Årsberetninger

Tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter

Her kan du finde årsberetningerne om Tilskud til retshjælpsinstitutioner.

Årsberetningen og dens bilag præsenterer retsgrundlaget for Civilstyrelsens forvaltning af retshjælpspuljen og beskriver fordelingen af midlerne. Beretningen redegør for reglerne om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Derudover kan du finde oplysninger om ansøgningerne, herunder om godkendelse af nye institutioner.

Årsberetninger