Ansøg om erstatning

På denne side kan du blive klogere på, om du kan ansøge om erstatning, hvornår kan du søge erstatning, hvordan du søger erstatning og hvad du skal have klar, før du starter din ansøgning. Du starter din ansøgning nederst på siden.

Kan du søge erstatning?

Staten betaler erstatning for personskade, der er sket ved overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning,

 • at forbrydelsen/straffelovsovertrædelsen som udgangspunkt er anmeldt til politiet inden 72 timer,
 • at du har krævet erstatning af skadevolderen, hvis straffesagen har været i retten, og
 • at ansøgning om erstatning er indsendt til Erstatningsnævnet senest 2 år efter, at forbrydelsen er begået (fristen regnes fra endelig dom eller politiets afgørelse om afslutning af straffesagen).

Hvornår kan du søge om erstatning?

Du kan som udgangspunkt søge om erstatning, når straffesagen er afsluttet enten ved politiet/anklagemyndigheden eller domstolene.

Du kan læse nærmere under ”Ofte stillede spørgsmål”, som du finder her.

Hvordan søger du erstatning?

Ansøgninger, der indsendes den 1. maj 2021 eller senere

Efter den 1. maj 2021 skal alle nye ansøgninger om offererstatning (nye sager) indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis der, efter at ansøgningen er indsendt, opstår nye krav om erstatning eller godtgørelse, skal dette sendes til Erstatningsnævnet ved at benytte et personligt link. Det personlige link modtager du eller din repræsentant i Erstatningsnævnets kvittering for modtagelse af ansøgningen. Linket skal også bruges, hvis du har yderligere oplysninger eller dokumentation til sagen.

Ansøgninger, der er indsendt før den 1. maj 2021

Hvis du har søgt erstatning før den 1. maj 2021, og sagen stadig er under behandling hos Erstatningsnævnet, skal den digitale selvbetjeningsløsning ikke anvendes. Nye krav eller nye oplysninger/dokumentation skal som hidtil sendes via digital post til Erstatningsnævnets e-mailadresse: erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Ansøgninger, der er afsluttet før den 1. maj 2021

Hvis din sag er afsluttet før den 1. maj 2021, og du ønsker at fremsætte nye krav (genoptagelse), skal selvbetjeningsløsningen anvendes. Se ovenfor under afsnittet ”Ansøgninger, der indsendes den 1. maj 2021 eller senere”.

Fritaget for digital post?

Er du fritaget fra digital post, kan du eller din repræsentant få et ansøgningsskema hos politiet. Det udfyldte skema afleveres til politiet der, hvor du har anmeldt straffelovsovertrædelsen. I skemaets punkt 8 skal du oplyse, hvorfor du ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Politiet videresender din ansøgning til Erstatningsnævnet.

Kan du af andre årsager ikke ansøge digitalt, kan du kontakte nævnets sekretariat på telefon 33 92 33 34 og få vejledning om muligheden for at indgive din ansøgning via politiet. Det kan for eksempel være, hvis man som ansøger på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke kan ansøge digitalt, hvis ansøger ikke har NemID (f.eks. hvis man er udlænding uden bopæl i Danmark), eller hvis ansøger ikke taler dansk (selvbetjeningsløsningen findes indtil videre kun i en dansk version).

Hvad skal du have klar, før du logger på selvbetjeningsløsningen?

Det er en fordel, hvis du har følgende klar, når du logger på:

 • NemID
 • Journalnummer fra politiet (du kan finde dette på anmeldelseskvitteringen eller ved at kontakte politiet i den politikreds, hvor straffelovsovertrædelsen blev anmeldt)
 • Dokumentation for dine erstatningskrav, f.eks. kvittering for køb af medicin, udført behandling (psykolog, fysioterapi osv.), eller ødelagte ejendele såsom tøj.
 • Kontooplysninger, hvis der ikke skal ske udbetaling til din NemKonto
 • Oplysninger om, hvorvidt du har en indboforsikring, ulykkesforsikring og om du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”.
 • Hvis du var på arbejde, da skaden skete: Oplysning om den arbejdsgiver/de arbejdsgivere (adresse og CVR.nr.) hvor du var ansat, da du kom til skade. Oplysningen indtastes under punkt 9. ”Eventuelle afsluttende bemærkninger” i ansøgningsblanketten.
   

Hvis du ikke kan komme videre i selvbetjeningsløsningen, fordi du ikke kan skaffe de nødvendige oplysninger, skal du kontakte nævnets sekretariat på telefon 33 92 33 34.

Start din ansøgning

Vi gør opmærksom på, at browseren Internet Explorer ikke understøttes. Vi anbefaler, at du anvender en anden browser, eksempelvis Microsoft Edge eller Google Chrome.

Ansøg om erstatning

Ansøg om erstatning