Andet tab (for eksempel på grund af forlænget uddannelsestid)

Du har mulighed for at søge erstatning for udgifter til ”andet tab” på grund af en straffelovsovertrædelse. Andet tab er for eksempel udgifter til foranstaltninger, som har til formål at sikre eller forbedre din funktionsevne.

Det kan for eksempel være fremtidige eller varige udgifter til behandling. Det kan også være udgifter til hjælpemidler eller dækning af udgifter til indretning af handicapbolig.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 1.

Om forlænget uddannelsestid:

Hvis din uddannelse bliver forlænget på grund af, at du har været udsat for en straffelovsovertrædelse har du mulighed for at søge en erstatning.

Erstatningen fastsættes typisk som en standardiseret kompensation, som for tiden er 35.000 kr. per halve mistede skoleår og 70.000 kr. for et helt mistet skoleår.

Det bemærkes, at erstatning for forlænget uddannelse forudsætter, at du har afsluttet uddannelsen.