Hvis du har været syg og har fået behandling på grund af straffelovsovertrædelsen, kan du søge om godtgørelse for svie og smerte (sygedage)

Du kan søge godtgørelse for svie og smerte for de dage, hvor du har været syg på grund af straffelovsovertrædelsen. Ved ”syg” forstås, at man har været sygemeldt og undergivet behandling.
Der kan i særlige tilfælde ydes godtgørelse for svie og smerte, selv om du ikke var syg. Det kan for eksempel være, at du havde betydelige fysiske/psykiske gener efter straffelovsovertrædelsen, men at du ikke var sygemeldt.

Bemærk: Du kan godt få godtgørelse for svie og smerte, selvom du for eksempel er førtids- eller folkepensionist, studerende eller arbejdsløs.

Eksempel: Du bliver udsat for vold den 01-01-2020. Dagen efter er du hos egen læge. I aftaler, at du sygemeldes, og du får en henvisning til psykolog, som du benytter dig af. Du får det bedre og ved en samtale hos psykologen den 14-01-2020 aftaler I, at du raskmelder dig og stopper behandlingen hos psykologen.
Her kan du have mulighed for at søge godtgørelse for svie og smerte i perioden fra den 01-01-2020 til den 14-01-2020.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 3.