Om Retsinformation

Retsinformation er en enhed i kontoret Proces & Retsinformation i Civilstyrelsen. Enhedens hovedopgaver består i udgivelsen af Lovtidende samt udviklingen og driften af Retsinformations brugersystem.

Retsinformation har ansvaret for redaktion og udgivelse af Lovtidende. Ansvaret for udformningen og indholdet af forskrifterne i Lovtidende er alene den myndigheds, som begærer den pågældende forskrift optaget.

Retsinformation vejleder myndighederne om praktiske spørgsmål i forbindelse med offentliggørelse af forskrifter i Lovtidende. Retsinformation hjælper så vidt muligt myndighederne vedrørende lovtekniske spørgsmål, der er knyttet til udstedelsen af administrative forskrifter.

Retsinformation yder også hjælp til søgning i Retsinformations databaser, men kan ikke yde brugere af databaserne, herunder lovtidende.dk og retsinformation.dk, juridisk hjælp eller svare på spørgsmål vedrørende indholdet af love og regler. Sådanne spørgsmål skal rettes til den myndighed, der har udstedt og administrerer reglerne.

Retsinformation.dk opdateres mindst én gang i døgnet med de nye eller ajourførte dokumenter, som Folketinget og ministerierne har frigivet siden sidste opdatering.

Civilstyrelsen er ansvarlig for driften af retsinformation.dk og Lex Dania, som er grundlaget for det statslige retsinformationssystem. Det er Folketinget og ministerierne, der producerer, ejer og er ansvarlige for indholdet af de dokumenter, der ligger på retsinformation.dk.