Dispensation for hele eller dele af den obligatoriske grunduddannelse

Der er tre krav, du skal opfylde, for at blive advokat. Du skal have en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, arbejde mindst tre år med praktisk juridisk virksomhed og gennemføre den obligatoriske grunduddannelse, også kaldet advokatuddannelsen.

Inden du kan blive beskikket som advokat, skal du således bestå den skriftlige advokateksamen samt retssagsprøven.  

Hvis du i anden sammenhæng har gennemført tilsvarende kurser eller har anden erfaring med området, kan du søge om dispensation for hele eller dele af den obligatoriske teoretiske grunduddannelse efter reglerne i retsplejelovens § 119, stk. 5, jf. § 119, stk. 2, nr. 5.

I forbindelse med din ansøgning om dispensation skal du indsende

  • kopi af bevis for din bachelor- og kandidateksamen med angivelse af dit CPR-nummer,

Du skal også sende den dokumentation, du mener, kan danne grundlag for fritagelse fra et eller flere af kurserne på grunduddannelsen/advokatuddannelsen:

  • Dokumentation for gennemførsel af udvalgte moduler.
  • Dokumentation for indhold af det gennemførte kursus/modul, som ansøger mener kan danne grundlag for fritagelse.
  • Uddannelsesbevis (for anklager-/dommerfuldmægtiguddannelsen).
  • erhvervserfaring

Du vil modtage en kvittering for modtagelsen af ansøgningen.

Som en del af behandlingen af din ansøgning om dispensation, vil Civilstyrelsen indhente en udtalelse fra Justitsministeriets Kursusudvalg.

Civilstyrelsens sagsbehandlingstid er på omkring 3-4 måneder, i nogle tilfælde op til 6 måneder.

***

Spørgsmål vedrørende rammerne for og tilrettelæggelsen af den obligatoriske grunduddannelse kan stilles til Advokatsamfundet, der er ansvarlig for afholdelse af kurserne og eksamenerne.

www.advokatsamfundet.dk

***

Information om dispensation, jf. retsplejelovens §§ 122 og 123 følger senere.

Siden opdateres løbende.