Ansøg om fri proces

Ansøgninger om fri proces skal indgives til Civilstyrelsen ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som Civilstyrelsen stiller til rådighed. Det følger af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1521 af 8. december 2023 om fri proces.

Inden du begynder din ansøgning anbefaler vi, at du kigger nærmere på listen over ofte stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgninger om fri proces.

Du kan starte din ansøgning om fri proces ved at klikke på knappen herunder.

Ansøg om fri proces

Hvis du er fritaget for digital post

Hvis du er fritaget for digital post, er du fritaget for kravet om anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, når du vil søge om fri proces i Civilstyrelsen.

Du kan i stedet sende din ansøgning via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail), med digital post eller med post til Civilstyrelsens adresse.

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger du skal sende til os under "Oplysninger til brug for en ansøgning om fri proces".

Oplysninger til brug for en ansøgning om fri proces 

Civilstyrelsen har brug for en række oplysninger for at kunne træffe afgørelse i din ansøgning om fri proces.

Styrelsen skal bruge følgende oplysninger:

 • din årsopgørelse for 2022,
 • din eventuelle samlever eller ægtefælles årsopgørelse for 2022,
 • dine og din eventuelle samlever eller ægtefælles lønsedler, dagpengespecifikationer e.l., for de seneste 3 måneder, såfremt årsopgørelsen for 2022 ikke længere er retvisende for din/jeres indtægt,
 • oplysning om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, og om forsikringsselskabet dækker omkostningerne ved sagen. Hvis dit forsikringsselskab har givet afslag på retshjælpsdækning, skal du bruge en kopi af afslaget,
 • oplysning om din modparts navn og adresse,
 • oplysning om, hvad sagen handler om (”sagsfremstilling”),
 • oplysning om, hvilket udfald/resultat du ønsker af sagen (”påstand”),
 • oplysning om, hvorfor du mener, at dit ønske om sagens udfald/resultat af sagen er det rigtige (”anbringender”),
 • oplysning om modpartens holdning til din påstand (fx processkrifter, kopi af breve fra modparten eller tilsvarende),
 • eventuelt stævning/stævningsudkast eller svarskrift samt eventuelle yderligere processkrifter (fx replik eller duplik),
 • i sager mod offentlige myndigheder eller ved indbringelse af nævnsafgørelser eller tilsvarende, tillige kopi af myndighedens eller nævnets afgørelse,
 • i ankesager, kopi af 1. instansdommen.

Dispensation for brug af den digitale selvbetjening

Hvis du er forhindret i at benytte den digitale selvbetjeningsløsning, kan du søge dispensation. Du kan læse mere om dispensation for brug af den digitale selvbetjeningsløsning her.