Deponering af advokatbeskikkelse

Du kan deponere din advokatbeskikkelse ved at indsende en anmodning herom til Civilstyrelsen.

Du kan indsende en anmodning om deponering via fysisk post, personlig e-mail eller e-boks. Hvis anmodningen indsendes med fysisk post, skal den være personligt underskrevet.

Du skal i forbindelse med din anmodning indsende dit originale beskikkelsesdokument og angive hvilken dato, deponeringen skal have virkning fra.

Du kan tidligst deponere din advokatbeskikkelse med virkning fra den dato, hvor anmodningen om deponering modtages i Civilstyrelsen.

Advokatbeskikkelsen kan deponeres fremadrettet.

Det er ikke muligt at deponere med tilbagevirkende kraft.

Deponering sker med virkning fra og med den dato, du har anmodet om eller datoen for anmodningens modtagelse i Civilstyrelsen.

Du vil normalt kunne forvente en afgørelse inden for omkring 3 uger efter, at anmodningen er modtaget i Civilstyrelsen.