Om Advokatsager

Fra 1. januar 2016 overgik kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager på advokatområdet fra Justitsministeriet til Civilstyrelsen. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 11201 af 8. december 2015 [https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2015/11201].

Fra 15. juli 2020 overtog Civilstyrelsen endvidere kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om antagelse af beneficerede advokater, autoriserede bobestyrere og bobehandlere. Der henvises i den forbindelse til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9417 af 30. juni 2020 [https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9417].

Alle ansøgninger og øvrig post i konkrete sager på advokatområdet sendes til Civilstyrelsen.

Ansøgninger og øvrig post kan indsendes via e-boks, via e-mail til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk (ikke-sikker mail) eller sikkerpost@civilstyrelsen.dk (sikker mail) eller med post til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.