Ansøg om forhåndsgodkendelse

Efter retsplejelovens § 119, stk. 4, kan justitsministeren træffe afgørelse om, at virksomhed i andre juridiske stillinger end advokatfuldmægtigstillinger eller juridiske stillinger ved domstolene eller i anklagemyndigheden kan medregnes helt eller delvist i den praktiske juridiske virksomhed, der kræves for at blive beskikket som advokat.

Du vil normalt kunne forvente en afgørelse inden for omkring 3 måneder efter, at ansøgningen om forhåndsgodkendelse er modtaget i Civilstyrelsen.

I forbindelse med din ansøgning om forhåndsgodkendelse bedes du indsende:

  • kopi af dine beviser for bestået dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen med angivelse af dit CPR-nummer. Det skal fremgå, hvilken dato du er blevet kandidat,
  • dokumentation for,
    • at du har været ansat i en overvejende juridisk stilling,
    • den præcise periode, du har været ansat,
    • om du har været ansat på fuld tid eller deltid (i tilfælde af deltid, dokumentation for det ugentlige timeantal),
    • om du har været på barselsorlov, sygemeldt eller haft øvrigt fravær i en længere periode (dvs. en sammenhængende periode på mere end 3 måneder) under ansættelsen. Har du har været deltidssygemeldt, skal du indsende dokumentation for det præcise ugentlige timetal.

Dokumentation kan eksempelvis bestå i en underskrevet og dateret erklæring fra din nærmeste chef eller HR-afdelingen, hvoraf ovenstående oplysninger fremgår.