Regnskabsaflæggelse

Civilstyrelsen er tilsynsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde, der også kendetegnes ved at være almennyttige. På denne side kan du finde vejledning og hjælpeværktøjer til fondens årlige regnskabsaflæggelse.

God regnskabsskik

Der stilles krav om, at ikke-erhvervsdrivende fonde aflægger deres årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik. Nedenstående tjekliste skal ses som et hjælpeværktøj til fondene i forbindelse med deres årlige regnskabsaflæggelse i forhold til at efterleve af god regnskabsskik. 

Tjeklisten er udarbejdet med baggrund i gældende lovgivning, de fondsretlige grundsætninger samt Civilstyrelsens praksis på området. Det er ikke et krav fra Civilstyrelsens side, at man bruger tjeklisten. Det er udelukkende en mulighed, som fonden kan vælge at benytte sig af. 

Du finder tjeklisten God regnskabsskik her.

Regnskabsskabeloner

Der stilles krav om, at ikke-erhvervsdrivende fonde årligt aflægger regnskab. Civilstyrelsen har udarbejdet to forskellige regnskabsskabeloner, som skal ses som et hjælpeværktøj til fondene i forbindelse med deres årlige regnskabsaflæggelse. Det er ikke et krav at anvende skabelonerne.

Skabelonerne er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og indeholder oplysninger i overensstemmelse med god regnskabsskik og Civilstyrelsens praksis. Skabelonerne tager højde for de fejl og mangler, som styrelsen oftest ser.

Skabelonerne findes i en lille og udvidet version. Den lille version indeholder alene en resultatopgørelse, en resultatdisponering samt en balance. Den udvidede version indeholder også muligheden for at udfylde noter til regnskabet samt yderligere vejledende tekster og kontrolafstemninger.

Det bemærkes, at Civilstyrelsen ved regnskabsmæssig kontrol af en fonds regnskab ikke accepterer indsendelse af excel-filen som et regnskab. Fondens regnskab skal underskrives af fondens bestyrelse og eventuelle revisor.

Regnskabsskabelon - lille 

Regnskabsskabelon - udvidet