Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle/samlever

Erstatning for tab af forsørger er en erstatning, som skal kompensere dig økonomisk for, at din ægtefælle eller samlever ikke længere kan bidrage til den fælles forsørgelse.

Erstatning for tab af forsørger til ægtefælle eller samlever udgør 30 % af den erstatning, som afdøde ville have fået ved et fuldstændigt tab af erhvervsevnen. Erstatningen udgør dog for tiden minimum 1.031.000 kr. (2020 niveau).

Minimumserstatningen kan nedsættes, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Det kan for eksempel være, hvor afdøde slet ikke ydede nogen forsørgelse eller kun en forsørgelse af ringe betydning.

Hvis afdøde var fyldt 30 år på tidspunktet for dødsfaldet, skal erstatningen nedsættes efter reglerne i erstatningsansvarslovens § 9. Det betyder, at erstatningen bliver nedsat med 1 % for hvert år, den afdøde skadelidte var ældre end 29 år på skadestidspunktet. Hvis den afdøde skadelidte var 55 år nedsættes erstatningen med yderligere 2 % for hvert år, hun/han var ældre end 54 år på skadestidspunktet. Erstatningen nedsættes ikke yderligere, efter den afdøde skadelidtes er fyldt 69 år.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 13.