Rimelige udgifter til begravelse

Erstatningen vedrører udgifterne til selve begravelsen. Det kan for eksempel være annoncering, anlæg af gravsted (ikke vedligeholdelse heraf) og bespisning af følget.

Efter Erstatningsnævnets praksis anses udgifter til begravelse op til 45.000 kr. som værende rimelige.

Større beløb kan dog tilkendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Det bemærkes, at der i erstatningen for begravelsesudgifter skal fratrækkes begravelseshjælp, som man har modtaget fra Udbetaling Danmark.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 12.