Erstatning for tab af forsørger til børn

Erstatning for tab af forsørger til børn er en erstatning, som skal kompensere dig økonomisk for, at din mor eller far ikke længere kan bidrage til din forsørgelse.

Erstatningen fastsættes på baggrund af de bidrag til barnet, som den afdøde forælder ville have haft pligt til at betale, hvis forælderen stadig var i live

Du kan læse mere om børnebidragsloven her.

Erstatningen vil typisk bestå af:

  • Børnebidrag
  • Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag
  • Uddannelsesbidrag (efter man er fyldt 18 år og frem til det 24. år)
  • Hvis afdøde var den eneste forsørger, forhøjes erstatningen med 100%.
  • Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 14.