Overgangsbeløb

Den efterlevende ægtefælle eller samlever kan være berettiget til et overgangsbeløb, der for tiden udgør 173.000 kr. (2020-niveau). Overgangsbeløbet skal kompensere for forskellige udgifter, der sædvanligvis er forbundet med en ægtefælles eller en samlevers død. Det kan for eksempel være flytteudgifter.

Hvis du ikke er efterlevende ægtefælle eller samlever til afdøde, kan overgangsbeløbet kun tilkendes, når særlige omstændigheder taler for det. Det kan for eksempel være, hvis du har haft fælles bopæl med afdøde i mange år og har haft fælles husholdning med afdøde.

Vær opmærksom på at erstatning for rimelige udgifter til begravelse også er indeholdt i overgangsbeløbet, og derfor kan der ikke udbetales erstatning for udgifter til begravelse samtidig med, at der udbetales et overgangsbeløb.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 14 a.