Tabt arbejdsfortjeneste (hvis du har mistet indtægt, for eksempel løn, på grund af straffelovsovertrædelsen)

Du kan søge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du på grund af straffelovsovertrædelsen har oplevet en nedgang i din løn/indtægt. Din tabte arbejdsfortjeneste er forskellen mellem den løn/indtægt, du kunne have forventet at få udbetalt, hvis du ikke havde været udsat for straffelovsovertrædelsen, og den løn/indtægt du faktisk har fået.

Eksempel: Du bliver udsat for vold og på grund af dette, er du nødt til at sygemelde dig. Du har ikke ret til løn under sygdom ved dit arbejde, men du opfylder betingelserne for at få sygedagpenge fra kommunen.

Din erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er derfor forskellen mellem det, som du normalt ville have fået i løn (forventet indkomst) og sygedagpenge (faktisk indkomst).

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 2.