Varige gener du har fået på grund af hændelsen (godtgørelse for varigt mén)

Du har mulighed for at søge om godtgørelse for varigt mén, hvis du på grund af straffelovsovertrædelsen oplever fysiske eller psykiske gener, som ikke går væk igen. Det varige mén vil typisk kunne vurderes ca. ét år efter straffelovsovertrædelsen, hvis man efter behandling kan konstatere, at generne ikke forsvinder.

Nogle varige mén kan dog konstateres straks. Det kan for eksempel være en mistet finger eller et mistet øje.

Der kan kun tilkendes godtgørelse for varigt mén, hvis generne vurderes til en méngrad på 5 % eller derover (méngraden vurderes på baggrund af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel).

Hvis det er sandsynliggjort, at du har gener, som udgør et varigt mén på 5 % eller derover, vil nævnet sende sagen til enten Patienterstatningen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som hjælper Erstatningsnævnet med en vejledende udtalelse om din eventuelle méngrad.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 4.