Tab af erhvervsevne (hvis du har mistet hele eller dele af din evne til at arbejde)

Du har mulighed for at søge erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du som følge af en straffelovsovertrædelse ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i samme omfang som før straffelovsovertrædelsen. Erstatning for tab af erhvervsevne kan vurderes, når man i kommunalt regi er afklaret. Det kan for eksempel være, hvis det fra kommunens side vurderes, at du skal tilkendes et fleksjob eller førtidspension.

Hvis det er sandsynliggjort, at du har et varigt erhvervsevnetab på minimum 15 % på grund af straffelovsovertrædelsen, vil nævnet sende sagen til enten Patienterstatningen eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som hjælper Erstatningsnævnet ved at komme med en vejledende udtalelse om størrelsen af dit eventuelle erhvervsevnetab.

Eksempel: Hvis du blev udsat for straffelovsovertrædelsen i året 2020, og du søger erstatning for tab af erhvervsevne i 2021, skal nævnet bruge dine årsopgørelser for årene 2017, 2018, 2019 og 2020.

Reglen findes i erstatningsansvarslovens § 5.

Hvis straffelovsovertrædelsen også er en arbejdsskade:

Hvis du har været udsat for en straffelovsovertrædelse i forbindelse med dit arbejde, vil du både have mulighed for at søge erstatning/godtgørelse hos Erstatningsnævnet og hos det forsikringsselskab, hvor arbejdspladsen har tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Erstatning- og godtgørelsesposter fra arbejdsskadeforsikringen går forud for den erstatning/godtgørelse, som du kan søge ved Erstatningsnævnet. Det betyder, at du først skal søge erstatning/godtgørelse hos arbejdsskadeforsikringen. Dette gælder for eksempel erstatning for tab af erhvervsevne. Det er en betingelse, at dit erhvervsevnetab er på minimum 15 %.

Erstatning/godtgørelse for en arbejdsskade beregnes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven.

Erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven beregnes på en anden måde end efter erstatningsansvarsloven, som er det regelsæt, som Erstatningsnævnet skal følge. Der kan derfor være tilfælde, hvor erstatningen efter det ene regelsæt bliver større end efter det andet regelsæt. Hvis erstatningen efter arbejdsskadesikringsloven er mindre end den, som du ville have fået efter erstatningsansvarsloven, har du mulighed for at søge om erstatning for differencen imellem de to regelsæt.

Du kan først søge erstatning for differencen, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet en endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Eksempel: Du har på grund af en straffelovsovertrædelse i forbindelse med dit arbejde pådraget dig så alvorlige gener, at du ikke længere kan arbejde, som du kunne før straffelovsovertrædelsen. Arbejdsskaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vurderer, at dit erhvervsevnetab er på 20 %, og at du efter arbejdsskadesikringsloven er berettiget til en samlet erhvervsevnetabserstatning på 1.000.000 kr. Erstatningsnævnet beregner erhvervsevnetabserstatningen efter erstatningsansvarsloven og kommer frem til, at du på grund af straffelovsovertrædelsen er berettiget til 1.200.000 kr. Erstatningsnævnet kan herefter tilkende dig differencen, som er 200.000 kr.

Reglerne findes i offererstatningslovens § 7 og erstatningsansvarslovens § 5.