Regnskabsaflæggelse for tilladelse efter §§ 5 & 6

For husindsamlinger og gadeindsamlinger skal der udarbejdes et særskilt regnskab. Nedenfor finder I oplysninger om krav til regnskabet samt, hvornår og hvordan det skal indsendes.

Krav til regnskabet

Det særskilte regnskab skal indeholde følgende:

  • Oplysninger om indsamlingens samlede indtægter
  • Oplysninger om anvendelse af de indsamlede midler, herunder eventuelle udgifter til administration forbundet med indsamlingen
  • En beretning med oplysninger om antallet af indsamlere samt kort over anvendte ruter
  • En erklæring om at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelsen

Regnskabet, beretningen og erklæringen skal være underskrevet af de ansvarlige for indsamlingen, og skal være udfærdiget på dansk eller engelsk.

Regnskabet skal indsendes senest seks måneder efter indsamlingens afholdelse.

Regnskabet sendes til indsamlingsnævnet via digital post til Civilstyrelsen, e-mail til indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk eller med fysisk post til:

Indsamlingsnævnet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg