ADHD-Foreningen

28-02-2026

Kontaktoplysninger

Pakhusgården 50, 5000 Odense C

Indsamlingsperiode

fra den 1. marts 2023 til den 28. februar 2026.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.adhd.dk)
  • online indsamlingsplatform (Betternow)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter/X)
  • salg/auktion
  • merchandise
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for ADHD-Foreningens vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00950