Tænketanken Cevea

31-03-2025

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 124, 1620 København V - CVR 31683246

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2022 til den 31. marts 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cevea.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Ceveas formål og virke, herunder i særligt omfang vores analysearbejde, debatarrangementer og drift af organisationen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023, 2024 og 2025.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00665