Mission Øst

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Sankt Lukas Vej 13, 2900 Hellerup - CVR-nr.: 14723692

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.missioneast.org), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Missions Østs formål.
Herunder yde bistand og udviklingshjælp til fattige og nødlidende i Asien, Mellemøsten og Afrika. Støtte opbygningen af lokale hjælpeorganisationer i disse områder samt støtte specifikke projekter i partnerskab med andre nødhjælps- og internationale organisationer. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00751