DEN BLÅ PLANET, DANMARKS AKVARIUM

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup - CVR 64050028

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 64050028) samt via hjemmeside/donationsmodul (www.denblaaplanet.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Den Blå Planet, Danmarks Akvariums arbejde med forskning og naturbevarelse herunder kampen for et hav uden plastik og midler til dyrehold til Den Blå Planets dyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-72-00907