Dansk Armeniermission

31-12-2025

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N - CVR 57661313.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål:

"DAM har som formål at støtte den Armenske Apostoliske Kirke i Armenien i dens bestræbelser på at genopbygge det armenske folks kristne identitet efter 70 års kommunisme, at skabe opmærksomhed i Danmark om det armenske folks historie og at yde en diakonal og forkyndende indsats for det armenske folk, hvor i verden det måtte være påkræve.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00710.